Disclaimer

In wat volgt, verwijzen wij naar de Website waar de volledige content aanwezig is op het adres https://trapliftenbelgie.be en naar de Gebruiker als de Bezoeker of de Internetgebruiker, die de Website bezoekt. De volgende juridische mededeling regelt de raadpleging van de Website. Indien u verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zult naleven. Wij kunnen deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

Informatie en contact met traplift installateurs

De website is een gids, die een dienst aanbiedt om u in contact te brengen met professionals van elektrische trapliften. We bieden ook aan om de vragen "Wat kost traplift", "Wat kost een traplift met 2 bochten", te beantwoorden, in feite om u te helpen om de prijs van uw elektrische traplift (traplift voor buitentrap, plateaulift trap, trapliften rechte trap, Thyssen trapliften...) in eender welke stad in België, zoals bijvoorbeeld Gent of Antwerpen, te achterhalen. Met deze bemiddelingsdienst kan een Gebruiker contactaanvragen of prijsaanvragen doen, die vervolgens door de Website en zijn eventuele partners worden doorgegeven aan professionals. De verzamelde data zijn dus onderworpen aan computerverwerking en zijn dus bestemd voor de Website en zijn partners, die het verzoek van de Gebruiker zullen verwerken.

Respect voor de privacy van de gebruikers

Iedere gebruiker beschikt over de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen: het recht van toegang, wijziging, rectificatie, beperking en verwijdering van de data die hij ons heeft meegedeeld. Neem gewoon contact met ons op.

Gebruik van cookies

Naast HTTP-browsercookies (waarvan de levensduur het bezoek aan de Website is) gebruikt de Website alleen cookies voor publieksmeting. Er wordt gespecificeerd dat:

Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

De Website is bedoeld om van hoge kwaliteit te zijn maar kan fouten of omissies bevatten, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. De Website kan links naar andere websites bevatten, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de content of voor de schade, die dergelijke content kan veroorzaken. Kortom, onze vennootschap en haar bestuurders kunnen niet strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van haar informatieverstrekking.

Auteursrecht en intellectuele eigendom

Alle content op de Website is onderworpen aan het auteursrecht en elk gebruik van de content op de Website is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever.

Juridische informatie

Contactgegevens
De Website wordt gehost door PlanetHoster, 4416 Louis B. Mayer, Laval (Quebec) H7P 0G1, Canada.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze juridische mededeling wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Franse recht. In geval van een geschil is uitsluitend de Handelsrechtbank van Aix-en-Provence bevoegd.

Vergelijk de prijzen van trapliften!

Laten we beginnen